TİROİT HASTALIĞINDA YENİLİKLER

insulin-like growth factor I receptor GRAVES ile ilgili görsel sonucu

Tiroid oftalmopatisi, otoimmün bir hastalık olup tiroide ve retroorbital dokuya ait ortak bir antijene karşı antikor cevabı oluşmaktadır.

Retroorbital dokudaki fibroblastlar bu antijenin primer bölgesi gibi görünmektedir.

Orbital fibroblastlarda tiroid stimulan hormon reseptör (TSH-R) mRNA ekspresyonu olması ve ağır oftalmopatisi olan hastalarda tiroid reseptör antikor (TRAb) titrelerinin yüksek olması bu görüşü desteklemekle birlikte veriler tatmin edici değildir.

Son yıllarda orbital fibroblastlarda IGF-1 reseptör aktivite atışı yeni bir açılım sağladı.

IGF-1 reseptörleri TSH reseptörleri kompleks ilişkisinin ortaya konması konuyu daha da aydınlatıcı olmaktadır.

Hatta literatür suç ortağı olarak “partners in crime” olarak tanımlamaktadır IGF-1 ve TSH reseptörlerini.

Uyarılan fibrositler yoğun sitokin ve kemokin salgılayarak hastalık patogenezinde önemli rol almaktadır.

Yukarıdaki teorik bilgi ne kadar doğru acaba?

İşte bu amaçla verilecek IGF-1 reseptörlerinin bloke edilmesi gerçekten yarar sağlar mı?

IGF -1 reseptörüne karşı monoklonal antikor “Teprotumumab” yapılan bir çalışmada deneniyor (1).

Mayıs 2017’de yayınlanan bu çalışma sonuçları plaseboya göre ekzoftalmusu ve klinik aktivite skorlarını düzeltmede oldukça etkili bulunmuştur.

Geçmişte tedavinin temel taşını oluşturan glukokortikoitlere yeni alternatiflerin oluşması oldukça önemlidir.

Glukokortikoitlerin “tedavisi olmayan her hastalığın” tedavisi olma özelliği bakalım zamanla yıkılabilecek mi?

Doç.Dr. Mehmet Sait BUĞDACI

  1. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1614949?query=featured_home
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3712747/