Hepatit c’de sona doğru PrOD tedavisi

Viral hepatit tedavilerinde artık sona yaklaşılmaktadır.

Günümüzde hepatit C’de tedavide yüksek başarı oranları yakalanmakta ve kür kavramları artık telaffuz edilmektedir.

Hepatit B için mutlak kür olmasa da sürekli HBV DNA baskılanması tenoviral ile gerçekleşmektedir.

Hepatit B’ye ccc DNA’yı ortadan kaldıracak tedavi yöntemleri ortaya çıktığında kür kavramını burada da ifade edebileceğiz.

WHO 2025 yılında hepatit C’nin global eradike edileceğini ön görmektedir.

Kür sağlanmak suretiyle HBsAg klirensi ve tedavi sonrası 6. aydan sonra devamlı HCV RNA (-)liğin sağlaması siroz ve kronik hepatit riskini ortadan kaldırsa da sorunların tümüyle çözülmediğini görmekteyiz.

Özellikle hepatoselüler kanser riskinin kür sağlansa da devam etmesi, HBsAg klirensine rağmen rituximab gibi kemoterapötiklerde tekrar pozitifleşmesi (revers serokonversiyon) bu sorunların başında gelmektedir.

Hepatit C tedavisinde yüksek başarı oranına sahip bir diğer tedavi prod tedavi kombinasyonudur:

P: Paritaprevir, NS 3/4A proteaz inhibitörü

R: Ritonavir, anti HCV etkinliği yoktur. CYP3A  inhibisyonu üzerinden paritapreviri potansiyalize eder.

O: Ombitasvir, viral replikasyon için gerekli olan NS5A inhibitörüdür.

D: Dasabuvir, NS5B inhibitörü

Bu tedavi 4 ilacın kombinasyonu şeklinde uygulanmaktadır.

Bu alanda saphire (I,II), PEARL (I-IV) ve Turquoise faz 3 çalışmaları güvenlik ve başarı oranlarını %95’in üzerinde bildirilmektedir.

Tedavi genotip 1 ve 4 olgularında endikedir.

Sirozlu kompanse olgulardan genotip 1a olgular için 24 hafta ribavirin ile birlikte verilirken diğer olgularda 12 haftalık bir tedavi süreci uygulanmalıdır.

Genotip 1b sirotik olgularda 12 hafta ribavirinsiz tedavi uygulanmalıdır.

Child B ve C sirozlu olgularda kontrendike olup tedavi önerilmemektedir.

Hepatitlerle ilgili en yeniler için textbookları artık önermiyoruz: AASLD ve EASL kılavuzlarını takip ediniz.

Doç.Dr.Mehmet Sait Buğdacı