GÜNCEL KILAVUZLAR [EASL, AASLD..], ENDOMİKROSKOPİ, ENDOSONOGRAFİ…

Dahili branşlardan bir kısmı statik seyir gösterirken bir kısmı da ileri derecede dinamik bir gelişme göstermektedir.

Son yıllarda gastroenteroloji alanındaki gelişmeler dinamik bir yapıda ilerlemekte ve kabuğunu kırmaya çalışmaktadır.

Gastroenterolojide artık yeni bir alanın ortaya çıkmaya başladığını söyleyebiliriz; “ileri invaziv gastroenteroloji”.

Saatler süren reflü ameliyatları yerine kısa süreli endoskopik onarım yöntemleri (stretta, GERDX..) gündemdedir.

İlerleme kaydeden en son teknoloji ürünü ise 1000 kat büyütme özelliği ile endoskopi’ye vizyon kazandıran endomikroskopi yöntemidir.

Işık mikroskobu altında genellikle 100 ve 400 kat büyütülerek ölü hücrelerin değerlendirildiği gözönüne alındığında bunun değeri artmaktadır.

Endomikroskopi laser teknolojinin endoskopide kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

endomikroskopi

Resim: Fotoğrafta üstte endomikroskopi altta ise ışık mikroskop görüntülerini izlemektesiniz. Burada önemli noktalardan biri üstteki fotografın canlı doku üzerinde olmasıdır (büyütmek için resmi tıklayınız). 

 

Endomikroskopi kendine gastroenteroloji başta olmak üzere farklı alanlarda da yer aramakta ve araştırmalar sürmektedir.

Özellikle pankreas kistlerinin tanısında ultrasound, MR gibi tanı yöntemleri yeterli veri sağlamamakta ve bazan deneyimler üzerinde expert bağımlı datalar sunmaktaydı.

Bu da önemli kararlar alan hekimleri bazan güç durumda bırakabilmekteydi.

İşte bir kist İPMN mi, müsinöz mü, seröz mü gibi soruların kesin yanıtlarını artık endomikroskopi vermektedir.

endomikroskopi2

Resim: Figürde pankreas kistlerinin karakteristik endomikroskopi görüntüleri izlenmektedir. Kısaltmalar: İPMN: Intra-duktal papiller neoplazi, SCA: Seröz kistadenom (büyütmek için resmi tıklayınız). 

Endomikroskopi global anlamda pankreas kistlerinin tanısında en iyi (gold standart) tanı yöntemidir.

Ayrıca kolanjiokanser tanısında histopatolojinin yetersizliği sorununu da aşarak en iyi tanı yöntemi konumunu da aldığı görülmektedir.

Endomikroskopi barret displazisi tanısında, erken evre antral tümörlerde, erken evre mesane tümörlerinde de önemli bir yer edinecektir.

Diğer yazılarımızda EUS ve gastroenteroloji kılavuzlarındaki değişiklikleri (EASL,  AASLD gibi) haftaya tartışacağız.

Şimdiden iyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle.