En Yeni Bilgiler

YDUS DAHİLİYE KURSU EĞİTİM MODELİ VE HAFIZA (MNEMONİ) TEKNİKLERİ

Üniversite yıllarında sınavlara çalıştığım dönemde bir arkadaşım serebellar ganglionları saymamı istedi.

Ben de dentatus dedikten sonra sustum. Devamını hatırlayamadım.

Arkadaşım

“Dentatus, emboliformis, globbosus ve fastigii” diye bir çırpıda saydı.

Açıkçası çok şaşırdım, “nasıl oldu da hemen sayıverdin?” diye sorduğumda

“Çok kolay!.

Alfabetik sıralamadaki gibi DEFG” dedi.

O günden beri unutmadığım bir bilgi!.

Hafıza tekniklerinin işe yaradığının canlı şahidi…

Aşırı bilgi yükünün üst düzeyde hafızada tutulması ve yorumlanması insan zekasını yorar.

Hatta Ziya paşa

İdraki maali bu küçük akla gerekmez,

Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez.

şiirinde idrak-i maali ile yüksek ilmi verileri ağırlık anlamında siklet’e benzetir.

Ve hafızanın da bir kapasitesi olduğunu ifade etmeye çalışır.

Hafızayı daha az yoracak ancak daha çok bilgiyi yerleştirecek çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

Bilgiyi hafızada tutmak için en sık “sık tekrar” metodu kullanılır.

Ancak “sık tekrar” metodu hemen her kursiyer ve öğrencinin uyguladığı yöntem olmasına rağmen belli bir gurup daha ön plana çıkarak sınavlarda daha başarılı olmaktadır.

İşte bu üstün başarıda rol oynayan en önemli faktör bu kişilerin ya herkesten daha çok tekrar etmeleri ya da bir takım metodlardan yararlanmalarıdır.

Şüphesiz mnemonik tekniklerin bu noktada yararı tartışılmazdır.

Mnemonik tekniklerin kullanımı Aristo ve Eflatuna kadar uzanmaktadır.

Mnemonic sözcüğü Antik Yunancada “μνημονικός” (mnēmonikos; hafıza) kelimesinden gelmiştir.

Yunan mitolojisindeki hafıza tanrıçası Mnemosyne (“hatırlama, anı”) ile ilişkilidir.

Her iki kelime de “μνήμη” (mnēmē), “hatırlama, hafıza” kökünden gelmektedir.

Bu alanda çok sayıda metod kullanılmaktadır (akrostiş, asma, bağlama, fonetik alfabe yöntemi, yerleşim…)

YDUS dahiliye kursunda akrostiş, asma teknikleri ve görsel hafızaya yönelik eğitim metodlarından sıklıkla yararlanacağız.

Akrostiş metodu özel kısaltmalardır; sosyal güvenlik kurumu ifadesinin SGK şeklinde kısaltılması gibi.

Bu kısaltmada SGK maalesef  orjinal ismi çağrıştırmaz!.

Sadece kısaltmadır. Ancak yine de “Sosyal güvenlik kurumu” gibi uzun bir isimden daha iyi bir alternatiftir.

“Çağrışım uyandıran kısaltmalar” bilginin kalıcığına daha çok katkı sağlayacağından bu kursta tercih nedenimiz olacaktır.

Örneğin psammom cisimcikleri, papiller tiroid kanseri, seröz over tümörü, oligodendrogliom, meningiomda görülür.

Bu hastalıkların baş harfleri  P-SOM olur, PSAMMOM cisimciklerini çağrıştıran harfleri içerir.

Bu durumda sayıca  kısaltma çokluğu kişileri rahatsız etmez ve daha kolay bir şekilde hafızaya alınır.

Keza asma tekniğinde de şekiller orjine benzetilir; 1 rakamının kalemi çağrıştırması gibi.

Önemli hafıza tekniklerinden olan bu metodla Ventromedial nükleus hasarının obeziteye yol açtığını V harfini göbeğe benzeterek, lateral nükleus hasarında zayıflamayı l harfini zayıflığa benzeterek kolayca akılda tutabiliriz.

Başarıya giden yolda sadece hafıza teknikleri değil aynı zamanda görsel ve duysal eğitim de önemlidir.

Canlı eğitimde özellikle ezbere bağlı soru kayıpları minimalize edilir.

Örneğin “pulmoner embolide S1Q3T3 görülür” bilgisini ezberleyen bir meslektaşımız bir vaka sorusunda “nefes darlığı olan ve elektrokardiografisinde  V1de derin S” verilen bir olguyu da yanlışlıkla pulmoner emboli olarak yorumlayabilir.

Bu nedenle salt ezber çalışmaya bağlı soru kayıpları minimalize edilmelidir.

S1’in DI derivasyondaki derin S, Q3 ve T3’ün ise DIII derivasyonunda patolojik Q ve negatif T dalgaları olduğunu bilen arkadaşımız için sorunun modifiye edilmesi halinde ezbere dayalı komplikasyonları şüphesiz yaşamayacaktır.

Kişi sadece görsel metodla çalıştığında “pulmoner embolide S1Q3T3 görülür” bilgisini “sinüs taşikardisinin en sık EKG bulgusu” olduğunu bilse de zamanla bilgi kaybı ve deformasyon sonucu “en sık bulgu” olarak algılayabilmektedir.

İşte “dikkat edin!, bu algıya kapılmayın sakın! vb” uyarıların özenle verildiği bir eğitim sisteminde bu uyarıların yanına atılacak yıldız vb uyarıcı bilgilerle bütünleşince bütünleşmiş görsel ve duysal eğitimde başarı şansı daha da artmış olacaktır.

Sonuç olarak YDUS dahiliye kursunda önemli bir eğitim modeli sunmaktayız.

Bu eğitim modeli ile en yüksek başarıyı sizlere sağlamaya çalışacağız.

Saygılarımızla