ENDOSONOGRAFİ

Endosonografi endoskopide en önemli gelişmelerden birini temsil etmektedir.

Endoskopide mikroskopik görüntüleme olan endomikroskopi gibi, endosonografi de sonografik dalgaları kapsayan yeni bir sistemidir.

Endosonografi batın ve göğüs duvarından uygulanan ultrasonda karşılaşılan yağ, batın içi yaygın gazlar vb. görüntü artefaktı oluşturan sorunları çözmeyi başarmıştır.

Endosonografide mukozal bütün katmanlar ayrıntılarıyla değerlendirilebilir (resim-1)

endosnografi

Resim-1: Endosonografik görüntüde bütün mukoza katmanlarının ayrıntılarıyla (mukoza, muskularis mukoza,…) görüntülendiği görülmektedir(Büyütmek için resmi tıklayınız).

 

Mukozal katmanların ayrıntılarıyla dökümante edilmesi tümör evrelemesinde TNM sınıflanasıdaki T maddesinin yani tümörün mukozal katmanlardan hangilerini tuttuğunu gösterir; T1-4 aşamalarını gösterir.

Bu özelliği dikkate alındığında özofagus ve diğer gastrointestinal sistemin T evrelemesinde oldukça iyi olduğu anlaşılacaktır.

Hipoglisemi atakları tanımlayan ancak, MR, BT vb görüntülemeleri normal olan olgularda milimetrik boyutlardaki insülinoma tanısında bu görüntüleme yöntemlerinden üstündür.

Kronik pankreatit evrelemesi ilk kez bu yöntemle gündeme gelmiş ve bunun siroz benzeri bir süreci izlediği anlaşılmıştır.

rosemont kriterleri

Resim2: EUS’ta kronik pankreatit seyrinde erken evrede hafif çizgilenmeler görülürken ileri evrede balpeteği manzarası izlenir (Büyütmek için resmi tıklayınız).

 

Endosonografi ayrıca submukozal lezyonların tanımlanmasında ve gereğinde biopsi alınarak tanısının konfirme edilmesinde yararlıdır.

Kist aspirasyonu ve çölyak pleksus nöroliz’de de endikasyon alan sistem kendisine yeni alanlar aramaktadır.

EUS’un Menetrier gibi gastropatilerle lenfomaların ayrımında duyarlılığı oldukça yüksektir.

Özetle, Endosonografi, özellikle özofagus başta olmak üzere T evrelemesinde, erken kronik pankreatit tanısında, küçük pankreas tümörlerinde gold standart tanı yöntemidir.

İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle

FYD yayın ve danışmanlık