HEPATİT E KRONİKLEŞİR Mİ?

Hepatit E rna virüsü olup özellikle gebelerde 3.trimesterde fulminan hepatit nedeni olabilmektedir.

Son yıllara kadar hepatit A ile benzer özelliklerde değerlendirilir ve kronikleşmediği kural olarak kabul edilirdi.

Hepatit E virüsünün genotip 3 alt tipinin genellikle kendini sınırlayıcı olsa da immünsüpresifler, HIV ve solid organ nakli yapılanlarda kronikleştiği ve siroza neden olduğu bildirilmektedir.

Hastalık HEV RNA titrasyonu (>100 kopya) ile tanı almaktadır.

Kalıcı tedavi yanıtı da bu viral yükün kaybı ile değerlendirilmektedir.

Solid organ nakli yapılanlarda %66 oranında yüksek kronikleşme bildirilmektedir.

Kronik E enfeksiyonu renal ve nörolojik ekstrahepatik bulgularla  da karşımıza çıkabilmektedir; bunları viral klirense yanıt verdiği bildirilmektedir.

Özellikle T hücrelerini hedefleyen ilaçların dozunun azaltılması E virüsünün klirensini sağlaması ilginç bir anekdottur.

Ayrıca kombine tedavi dışında kronik hepatitte alan bulamayan ribavirin monoterapisinin etkinliğine dair yeni çalışmalar da önemli bir başka anekdottur.

Esasen klinik gözlemlerimiz farklı virüslerin de olduğu yönündedir; kriptojen akut hepatit olguları bunun kanıtıdır.

En yenilerle görüşmek dileğiyle.

İyi çalışmalar

FYD yayın ve danışmanlık