Conn’s current therapy; yenilikler

Conn current therapy 2015 mevcut en son dahiliye referans kitabıdır.

Conn current therapy, her yıl yayınlanması itibariyle Cecil, Harrison ve spesifik alan textbookları olan Braunwald, Kelley Romatoloji gibi eserlerden daha günceldir.

Yeni textbooklarda artık ACC/AHA, AASLD gibi rehber isimleri refere edilmektedir. Aynı eğilimi Conn current therapy 2015’te de görmekteyiz.

Conn current therapy 2015’in kardiyoloji bölümünü değerlendiridiğimizde ana değişiklikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– Akut myokart infarktüsünde genel sınıflama olan modifiye edilebilir olan ve olmayanların yanısıra acil risk faktörleri (CRP, fibrinojen gibi) tanımlanmaktadır.

– Yine adı geçen sınıflamada türkçe kitaplarda tartışmalı olan diabetin, modifiye edilebilir risk faktörleri arasında olduğunun belirtilmesi de kurslarımızda değindiğimiz düşüncemizi desteklemiş ve bu konudaki tartışmaya son vermiş olmaktadır.

– Akut MI’da anti-platelet tedavi için Ticagrelor vurgulananlar arasında yeni ilaçlardandır. Özellikle PCI uygulamasında ACC/AHA tarafından önerilmektedir.

– Fibrinolitik alanlara Gp IIbIIIa antagonistlerinin verilmemesi özel olarak vurgulanmaktadır; güzel soru olur açıkçası.

– Akut MI geçirenlerde intrakardiak trombüs ve atrial fibrilasyonu olanlara uzun süreli antikoagulan verilmesi önerilmekle birlikte ejeksion fraksiyonu %30ların altında olanlara da önerilmesi ilgi çekicidir; potansiyel özellikli soru olabilir.

– Anjinada Ranolazinin serbest yağ asitlerinin oksidasyonunu azaltması mekanizması ve QT uzamasına neden olması vurgulanan noktalar ve yenilikler arasındadır.

– Aort disseksiyonunda matriks metalloproteazları son baskıda vurgulanan potansiyel güzel sorular arasında olabileceğinin düşünmekteyiz.

– Aort disseksiyonunda tetrasiklinlerin tedavi edici rolü üzerinde durulmaktadır; bu bilgi sınav açısından önemli ilgi çekici yeniliklerdendir açıkçası.

– Atrial fibrilasyonda trombüs ve kanama risk skorlamaları olan CHADS2VASc ve HAS-BLED’in (hypertension, abnormal kidney/liver function, stroke, bleeding history, labile INR, elderly (>65), drug/alcohol use) artık Conn current therapy 2015’te geçmesi kardiyologların gündeminde olan konunun genel kabul gördüğü ve rutinler arasına girdiğini düşündürmektedir.

–  CHADS2VASc 0-1 puanda sadece aspirin, 2 puan ve üzerinde antikoagulan verilmesi eskilerin tabiriyle şayan-ı dikkattir.

– Yeni anti-hipertansif ajanlar arasında Catapres santral alfa agonistler arasında iken, renin inhibitörü, aliskiren piyasa ilaçları arasında yer almakta olup dikkat çekici yeniliklerdendir.

– Enfeksiyon hastalıklarının en temel referansı olan Mandel ve Harrison en sık endokardit etkeni viridan strepkoklar derken,   Conn current therapy 2015 p 483 en sık etken staphylococcus aureus demektedir. Bu konuda soruda aynı iki şık varsa ne yapmalı?. Artık burada niyet okumalar (enfeksiyoncu mu sordu? dahiliyeci mi?) ve kişisel kanaatler devreye girecektir. Ancak Conn current therapy 2015’in bu bilgisi refere edilerek itiraz gönderilebilir.

– Perikardit, periferik damar hastalıkları, aritmiler… ve daha nice farklı referanslardan yenilikler eylül ayındaki son seminerimizde ayrıntılı değerlendirilecektir.

İç hastalıkları güncel bilgiler seminerlerimizde görüşmek dileğiyle çalışmalarınızda başarılar…