GÜNCEL KILAVUZLARDA DEĞİŞİKLİKLER

Artık textbooklar çıktığında güncelliğini yitirmektedir.

Çünkü 2-4 yıl tıp alanında artık geçtir.

Yazarlardan biri gecikse 200 yazarlı bir textbookta kitap beklemek durumunda kalıyor.

Textbooklarda da dijital çağa geçilmelidir; klasik kitapçılık ağaç ve yeşil için natüre değil (birazcık siyasi söylem gibi oldu sanki ama realite!).

Kitaptan okuma alışkanlığından vazgeçmek bizim jenerasyon için zor olsa da!.

Günümüzde “internet” üzerinden güncelliklere kitap vb “yazı” platformu yetişememektedir.

Özellikle yıllık yenilenen kılavuzlar bu alanda textbookların yerini almaya başlamıştır.

Buna textbook yazarlarından bazılarının güncelden uzak olmalarını varsaymıyorum.

An itibariyle hepatit C tedavisini değerlendirdiğimizde gerek kadın doğumda gebe kadın hepatiti, gerek pediatride çocuk hepatitleri, gerekse de dahiliyede textbook dataları güncel verilerden uzaktır.

Örneğin tanıda hepatit C kor antijeni kullanıma girmiştir.

Hepatit C hastalarında geçmişte kullanılan interferon ve ribavirin tedavileri kılavuzlarda artık telaffuz edilmemektedir.

Üçlü tedavi protokolleri ilk basamak olarak geçse de Conn current therapy’de kılavuzlarda ara bir yerlerdedir.

Geçmişte belli genotiplere verilen tedavi protokolleri değişti: Sofosbuvir/velpatasvir ve glecaprevir/pibrentasvir genotip 1,2,3,4,5,6 olgularında naive ve kompanse sirozlu olgularda verilmektedir. Yani tüm genotiplere verilmektedir.

Ayrıca tedavi ile kür oranı %90’ların çok üzerindedir.

Bir başka örnek de monoklonal antikorlardır.

Bu alandaki değişiklikleri takip etmek bile artık ayrı bir iştir.

Bu alana clostridium difficile‘ye karşı antikorlar antibiotik ishaline yaklaşımımızı değiştirdi.

Birinci basamak tedavide metranidazol vardır; ancak direncinin yaygınlaşması nedeniyle oral vankomisin ön plana çıkmaktadır. Fidaxomicin de bir diğer alternatiftir.

Ancak çok uzun yılları ele alırsak birgün bu ilaçlar da dirence maruz kalacaktır.

Artık clostridium difficile için proflaktik tedaviler (ribaxamaz) gündemdedir.

Clostridium difficile toxin A actoxumab (antitoxin A monoclonal antikor) başarısız olsa da toksin B’ye karşı monoklonal antikor Bezlotoxumab clostridum difficile yüksek etkinlik gösterdi. 

Maliğnitelerde sınıflamalarda ve evrelere göre değişiklikler ve yeni ilaçlar ayrı bir arena!.

En yenilerle canlı kursta görüşmek dileğiyle

Doç. Mehmet Sait BUĞDACI

Moderatör

İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi