ARALIK 2015 YANDAL SINAVININ ARDINDAN

Yandal sınavı giren sayısının artması ve kadroların sınırlanması nedeniyle zorlaşmaktadır.

Yandal sınavını zorlaştıran bunların dışında kişisel önem kaygısıdır.

Çalışma koşullarının zorluğu (siyasi, idari, geçici görevlendirme vb) üst ihtisasa yönelimin önemli nedenleri arasındadır.

Akademisyen olmak isteyenler için adil bir geçiş yolu konumundadır, yandal sınavı.

Bu anlamda son 2-3 yıldan beri sınava giren meslektaşlarımız da duyumlarımız arasındadır.

Aile yaşamının ev ortamını kısıtlaması ve iş yaşamının yoğunluk ve zorluğu içinde sınava yönelmek gerçekten ciddi zorlukları da beraberinde getirmektedir; birkaç yıl girmek durumunda olan meslektaşlarımızda en önemli faktördür.

Bütün bu zorluklarına rağmen sınava girenlerin aktif çalışıyor olmaları ve maddi kayıplarının olmaması nedeniyle yandalı kaybetmek büyük bir kayıp olarak değerlendirilmemelidir.

Kaldı ki akademik çalışmalarda doçentlik ünvanının katalizör olması da zaman kaybı kaygısını azaltmaktadır.

Bu anlamda bazı kurumların ÖSYM ile çatışmalarında (kursiyer kazanma kaygısıyla!) düzeyi korumalarının önemli olduğunu ve yapıcı eleştirilerle ÖSYM’nin olgunlaşmasına katkıda bulunmanın çatışmacı çizgiden daha yararlı olacağını düşünüyoruz.

Süreçte güçlü tarafın çatışmacıların olmadığı -yaşanan soruların yasaklanma sürecinden anlaşılacağı üzere- bilinmelidir.

Sınavı değerlendirdiğimizde geçen sınava benzer şekilde ilgili branş dışına kaymalarla eliminasyon amacı güdüldüğü görülmektedir.

Bunun yerine eliminasyon amacı güden alanlarda ilgili yandalın zor soruları tercih edilmelidir; dahiliyede dahiliyenin zor ve çeldirici soruları, pediatride o branşın literatür düzeyinde zor soruları olmalıdır.

Ayrıca klinik branşlarda özellikli olgu soruları yandal sınavına daha yakışır bir tarzdır; spot bilgi soruları ağırlıklı sınav eleştiri alacaktır.

Bu yıl pediatri ve dahiliye yandal kurslarımızda sınavın en son konsept değişikliklerinin göz önünde bulundurulmasını hedeflemekteyiz.

Sınav sonuçlarının yeni yılda gönlünüzce ve hayırlısıyla olması dileğiyle.