Doç. Dr. Mehmet Sait BUĞDACI

YDUS Dahiliye Kitabının Yazarı

İlk ve orta öğrenim: 
İlkokul, orta öğrenim ve lise eğitimim Adıyamanda tamamladım.

Üniversite:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları ve gastroenteroloji üst İhtisası:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doçentlik:
2012 yılında doçentlik başvurusunda bulundum.
Aralık 2012 yılında doçent ünvanı aldım.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji Bilim Dalında Öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.

www.mehmetsaitbugdaci.com