Sıkça Sorulan Sorular

Yandal sınavı tarihi ne zaman yapılacaktır?

Yandal sınavı başvuru tarihleri www.osym .gov.tr sitesinden periodik ve yıl başı itibariyle tarihlendirilmektedir. Yandal sınavı tek merkezde Ankara’da osym ana sayfasında bildirilen tairhte yapılacaktır. Tarihlerde zaman zaman değişiklikler olabildiğinden dolayı periodik takip etmenizde yarar vardır. Sınav saat 9.30′da başlayacak 2013 yılı son sınav uygulaması gereğince çoktan seçmeli 80 soru sorulacak ve toplam 100 dk süre verilecektir.

 

Yandal sınavında sınava giriş koşulları nelerdir?

Sınava giriş koşulları 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak belirlenmiştir. Ayrıntılar için tıklayınız (http://www.osym.gov.tr/belge/1-14942/sinava-giris-kosullari.html).

 

Yandal sınavına başvuru metodu ve tekrar başvuru durumundaki yaklaşım nedir?

Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildikten sonra uzmanlık eğitimini bitirmeden kurum veya dal değişikliği için yeniden sınava girenlerin yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 3 oranında düşürülür.YDUS’a başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.

 

Yandal sınavını kazandıktan askerlik yapmanın riski varmıdır?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 23. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Uzmanlık eğitiminin kesintisiz olması şarttır.” hükmü gereğince atama yapıldıktan sonra, aynı maddenin 5., 6., 7. ve 8. fıkralarında yer alan durumlar dışında, aynı alanda olsa bile görev yeri değişikliği yapılmayacağından, adayların ileride kendi durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri göz önünde tutmaları gerekir.

 

Yandal sınavında puanlama nasıl gerçekleşmektedir?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavda, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak 100 üzerinden YDUS puanlarına dönüştürülecektir.

 

Yandal sınavı sonuçlarına itiraz etmek mümkünmüdür?

Sınav sonucunun da sınav sorularının da değerlendirilmesini sınavdan hemen sonraki dönemde sırasıyla ilk 10 gün ve 3 gün içinde yapılmalıdır. Bu itirazlar için kişiye özel yanıtlar gönderilmektedir. Soru kitapçıkları 6 ay, cevap kağıtları ise sınavdan 1 yıl sonra imha edilmektedir. Bu nedenle hukuki başvuru talebinde bulunanlar bu süreyi dikkate almak durumundadır.

 

Yandal sınavına devlet hizmet yükümlülüğü tamamlamadan başvurulabilir mi?

Yandal ile ilgili olmadıkça ana dal uzmanları her zaman başvuruda bulunabilirler. Ancak Yandal uzmanları ikinci bir yandal için devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamalıdır.

 

Yandal sınavından kaç puan ve üzeri alınması halinde değerlendirmeye alınır?

50 puan ve üzeri puanlar dikkate alınmaktadır. Bu puanın altı puanlar değerlendirmeye alınmaktadır.

 

Yandal sınavında bir sorunun geçersiz olması durumunda o soru ile ilgili değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Çoktan seçmeli soruların yer aldığı testlerde; adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak 100 üzerinden YDUS puanlarına dönüştürülecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde testlerdeki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, cevap kâğıdının ilgili teste ait bölümünde en az bir cevabı bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

 

Yandal tercih işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Adaylar,  YDUS puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için kontenjan açılan dallardan ne zaman ve nasıl tercih yapacaklarını ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

 

Yandal Kursu nerede yapılacaktır?

Yandal canlı kursları özel otel salonlarında yapılmaktadır. Kurs tarihinden hemen önce anlaşma sağlanan otellerle ilgili duyurular bildirilecektir. Şimdiye kadar elit World palace taksim, the central palace ve nippon taksim otellerinde kurs organizasyonları düzenlenmiştir. Ana sitemizde görsellerde fotoğraflarına ulaşabilirsiniz.

 

S- online hizmeti nedir?

Yandal sınavına yönelik canlı kurslarımıza ulaşamayan uzman hekimlerimiz için verilen video kayıt hizmetidir. Klasik bilinen offline videolarından farklı olarak her yerde 7/24 cep telefonları (ios, android), tablet ve bilgisayarlarınızdan izleyebileceğiniz sistemdir. Bu sistemde video kaydının yanısıra ilgili öğretim üyesine sorular yönlendirilebilmektedir. Her video sonrası soru dersleri ve açıklamalı soru arşivine ulaşma imkanı 2017 yılında ilave hizmet olarak s-online sistemine eklenmesi için teknik çalışmalar sürmektedir.